ROBERT HOCH
art & language  -  konkret-konstruktiv